Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUMSJÖN, 663626 133551 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-28 Stoppdatum 2019-07-28
Mängd (ton): 23,40 Kostnad totalt: 31987
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: