Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÖRTTJÄRNEN, 663805 139433 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-09 Stoppdatum 2019-08-09
Mängd (ton): 5,20 Kostnad totalt: 6723
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: