Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KROKVATTNET, 663887 128125 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-24 Stoppdatum 2019-07-24
Mängd (ton): 24,86 Kostnad totalt: 37290
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: