Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FJÄLLSJÖN, 664258 129038 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-24 Stoppdatum 2019-10-24
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 10716
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: