Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BORRSJÖN, 664668 133432 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-08 Stoppdatum 2019-10-08
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 6392
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: