Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: DALKARLSSJÖN, 664697 140625 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-23 Stoppdatum 2019-07-23
Mängd (ton): 66,52 Kostnad totalt: 49091
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: