Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖRTJÄRNEN, 664877 136135 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-05 Stoppdatum 2019-08-05
Mängd (ton): 9,36 Kostnad totalt: 12504
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: