Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORTJÄRNET, 664913 132088 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-29 Stoppdatum 2019-07-29
Mängd (ton): 1,04 Kostnad totalt: 1421
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: