Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÅNGEN, 665116 132644 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-08 Stoppdatum 2019-10-08
Mängd (ton): 20,36 Kostnad totalt: 17020
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: