Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMSJÖN, 665478 140306 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-11 Stoppdatum 2019-09-11
Mängd (ton): 19,57 Kostnad totalt: 14450
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: