Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SUNDTJÄRN, 665191 134453 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-03 Stoppdatum 2019-08-03
Mängd (ton): 12,48 Kostnad totalt: 16673
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: