Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LOMTJÄRNEN, 665543 140420 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-30 Stoppdatum 2019-07-30
Mängd (ton): 2,08 Kostnad totalt: 2641
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: