Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KARISTJÄRNET, 665663 132294 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-29 Stoppdatum 2019-09-29
Mängd (ton): 17,16 Kostnad totalt: 22925
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: