Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄLGTJÄRNEN, 665974 136091 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-25 Stoppdatum 2019-09-25
Mängd (ton): 19,98 Kostnad totalt: 15972
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: