Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långatjärnen, 665835 136586 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-05 Stoppdatum 2019-08-05
Mängd (ton): 2,18 Kostnad totalt: 2818
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: