Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FLÅSJÖN, 666585 139869 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-07-30 Stoppdatum 2019-07-30
Mängd (ton): 59,07 Kostnad totalt: 44007
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: