Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NORRA STACKALSTJÄRN, 666286 135741 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-03 Stoppdatum 2019-08-03
Mängd (ton): 6,24 Kostnad totalt: 8336
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: