Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÖRSJÖN, 666423 132836 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-01 Stoppdatum 2019-08-01
Mängd (ton): 29,64 Kostnad totalt: 39599
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: