Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÅLTJÄRN, 666473 135810 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-03 Stoppdatum 2019-08-03
Mängd (ton): 4,68 Kostnad totalt: 6252
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: