Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENTJÄRNARNA, 666555 133393 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-01 Stoppdatum 2019-08-01
Mängd (ton): 11,02 Kostnad totalt: 14722
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: