Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ACKSJÖN, 666992 137730 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-06-18 Stoppdatum 2019-06-18
Mängd (ton): 100,84 Kostnad totalt: 75125
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: