Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA HARASJÖN, 667993 136808 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-12 Stoppdatum 2019-08-12
Mängd (ton): 56,12 Kostnad totalt: 44952
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: