Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SARVTJÄRNEN, 668074 134780 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-26 Stoppdatum 2019-08-26
Mängd (ton): 4,68 Kostnad totalt: 6107
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: