Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KLAPPERUDSTJÄRNEN, 668089 133603 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-25 Stoppdatum 2019-08-25
Mängd (ton): 6,24 Kostnad totalt: 8143
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: