Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRUNDTJÄRNEN, 668763 136154 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-11 Stoppdatum 2019-08-11
Mängd (ton): 1,56 Kostnad totalt: 2017
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: