Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KASJÖN, 669420 138437 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-06-19 Stoppdatum 2019-06-20
Mängd (ton): 176,22 Kostnad totalt: 131283
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: