Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Amalamp, 669099 132169 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-24 Stoppdatum 2019-08-24
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 2583
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: