Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RATTSJÖN, 669683 134000 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-14 Stoppdatum 2019-08-14
Mängd (ton): 99,78 Kostnad totalt: 84813
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: