Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: JOLTJÄRNEN, 669342 135617 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-11 Stoppdatum 2019-08-11
Mängd (ton): 7,80 Kostnad totalt: 10179
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: