Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLLSJÖN, 669815 132313 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-03 Stoppdatum 2019-10-03
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 6800
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: