Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MULTTJÄRNEN, 670330 132922 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-10-02 Stoppdatum 2019-10-02
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 8500
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: