Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOLLSJÖN, 669585 133461 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-23 Stoppdatum 2019-08-23
Mängd (ton): 12,48 Kostnad totalt: 16286
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: