Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BJÖRNTJÄRNEN, 669834 133642 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-23 Stoppdatum 2019-08-23
Mängd (ton): 7,80 Kostnad totalt: 10179
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: