Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TVÄRBERGSTJÄRNEN, 670005 133167 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-22 Stoppdatum 2019-08-22
Mängd (ton): 1,56 Kostnad totalt: 2035
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: