Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA SPRAGGTJÄRNEN, 670707 135298 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-27 Stoppdatum 2019-08-27
Mängd (ton): 1,04 Kostnad totalt: 1357
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: