Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖKSJÖN, 671497 134119 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-28 Stoppdatum 2019-08-28
Mängd (ton): 14,04 Kostnad totalt: 18322
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: