Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÄRSSJÖN, 671638 132911 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-21 Stoppdatum 2019-08-21
Mängd (ton): 9,36 Kostnad totalt: 12214
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: