Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÄDDTJÄRNEN, 671717 133657 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-29 Stoppdatum 2019-08-29
Mängd (ton): 4,99 Kostnad totalt: 6511
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: