Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TORDYVELTJÄRNEN, 671842 135469 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-16 Stoppdatum 2019-08-16
Mängd (ton): 4,68 Kostnad totalt: 6107
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: