Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RÖTSJÖN, 675199 131725 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-09-30 Stoppdatum 2019-10-01
Mängd (ton): 145,78 Kostnad totalt: 123913
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: