Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖDRA MJÖGSJÖN, 672168 133452 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-30 Stoppdatum 2019-08-30
Mängd (ton): 7,28 Kostnad totalt: 9500
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: