Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STOR-PÖRTEN, 674388 134782 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-17 Stoppdatum 2019-08-17
Mängd (ton): 7,28 Kostnad totalt: 9500
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: