Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HUSMAN, 674827 132536 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-19 Stoppdatum 2019-08-19
Mängd (ton): 2,08 Kostnad totalt: 2714
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: