Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lövbergstjärnen, 675136 132681 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-08-19 Stoppdatum 2019-08-19
Mängd (ton): 3,74 Kostnad totalt: 4880
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: