Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hårsjön, 12HelVieVåt15 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-11-29 Stoppdatum 2019-11-29
Mängd (ton): 11,93 Kostnad totalt: 19733
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: