Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ekeröd, 12HelKilK004 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-01-01 Stoppdatum 2019-12-31
Mängd (ton): 276,35 Kostnad totalt: 175700
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Doserare
Kommentar: