Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kyrkmossedammen, 12RönFaxVåt02 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-04-02 Stoppdatum 2019-04-02
Mängd (ton): 21,60 Kostnad totalt: 36393
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: