Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRYTSJÖN, 632710150042 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-03-19 Stoppdatum 2019-03-19
Mängd (ton): 4,01 Kostnad totalt: 7178
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: