Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ALSJÖSJÖN, 627808148918 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-03-16 Stoppdatum 2019-03-16
Mängd (ton): 11,02 Kostnad totalt: 19573
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: