Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Norr-Jämnen, 142_dos1 Budgetår: 2019
Startdatum: 2019-01-01 Stoppdatum 2019-12-31
Mängd (ton): 144,57 Kostnad totalt: 72140
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Orsa Metod: Doserare
Kommentar: